Eiendomsutvikling

I egenregi og med samarbeidspartnere så utvikler vi tomter for bolig og næring. Vi gjennomfører prosessen fra områdeplan til ferdig rammetillatelse. Hovedområdet er stor-Oslo og Bergen.